Bicikli kölcsönzés Gyulán

Kerékpár bérlés Gyulán - Kerékpárkölcsönzés Gyulán

Kerékpárbérlés Gyulán

Kölcsönzési Díjak:

2 órára 500,-Ft
5 órára 1.000,-Ft
12 órára 1.500,-Ft
minden megkezdett óra 250,-Ft

Kerékpárkölcsönzés szabályzata:

A kölcsönző fél a kölcsönzési szerződés aláírásával elfogadja az alábbi feltételeket:

Kerékpárt 14. életévét betöltött, cselekvőképes, személyi okmánnyal rendelkező magyar, vagy külföldi állampolgár bérelhet.
A kölcsönzési szerződés elkészítéséhez a bérlőnek érvényes személyi igazolványt (helyettesíthető jogosítvánnyal vagy útlevéllel) és lakcímkártyát kell bemutatnia, melyek legfontosabb adatait a bérbeadó a szerződésen írásban rögzíti.
A bérlő hozzájárul, hogy ezen okmányáról a bérbeadó fénymásolatot készítsen, amit a kerékpár visszavételekor a bérlő rendelkezésére bocsát.

Letét: egy érvényes személyi okmányt (lakcímkártya, jogosítvány, diákigazolvány, adókártya, stb.) kell letenni.

Biztosítéki kaució: A kölcsönzés feltétele a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően, kölcsönzött kerékpáronként, készpénzben meghatározott kaució átadása a bérbeadónak, aki a kaucióból bármely jogcímen keletkező anyagi igényét a jelen felhatalmazás alapján közvetlenül kielégítheti.

Kölcsönözhető kerékpárok száma:

Egy személy maximum 2 db kerékpárt kölcsönözhet.

Kölcsönzési Díjak:

2 óra: 500,-Ft
5 óra: 1.000,-Ft
12 óra: 1.500,-Ft
Minden megkezdett óra: 250,-Ft

Abban az esetben, ha a bérlő a kerékpár a szerződésben megjelölt időpontig nem kerül visszahozatalra (és a bérlő személyesen vagy telefonon nem jelzi hosszabbítási szándékát), a továbbiakban 1.500,-Ft/nap kölcsönzési díj kerül felszámításra; óránkénti díjszabás esetén a díj nem emelkedik. A hétvégére és-, vagy munkaszüneti napra eső rész a hétvégi tarifa szerint kerül kiszámításra.

Minimális kölcsönzési idő: 2 óra
Maximális kölcsönzési idő: a bérlő által a szerződésben meghatározott időtartam, de ez nem haladhatja meg a 30 napot.

A bérlő a kerékpárt a kölcsönzés helyén, a bérleti szerződésben meghatározott nyitvatartási időben köteles leadni.

Nyitvatartási id?: 0 - 24 óra között.

Kölcsönzési órának, vagy napnak, és így díjfizetésre köteles órának, vagy napnak számít minden megkezdett óra, vagy nap. Amennyiben a visszahozatali időponttól számított harmadik napon belül a kerékpár nem kerül visszaadásra, akkor a bérbeadó egyrészt feljelentéssel él a rendőrség felé a kerékpár vélelmezett eltulajdonítása miatt, másrészt az alábbi anyagi igényét érvényesítheti a bérlővel szemben:

- egy összegben kérheti a kerékpár fentiekben meghatározott kárértékének megtérítését

- a kerékpár visszaadásáig, vagy az értéke megtérítéséig napi 2000,-Ft használati díjat számíthat fel a bérl? felé.

Kölcsönzési díj, egyéb díjak, követelések megfizetése, esedékessége:

A bérleti díjat a kerékpár visszahozatalakor kell a bérlőnek megfizetnie, készpénzben, minden megkezdett óra után.
A kerékpár megrongálódásából, elvesztéséből eredő – jelen szerződési feltételekben később szabályozott összegű - bérbeadói anyagi igényeket ugyancsak a kerékpár visszahozatalakor kell a bérlőnek megfizetnie. A bérbeadó bármely, jelen szerződési feltételeken alapuló, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó igényét jogosult a letett biztosítéki kaució terhére, beszámítással rendezni. Minden esedékességkor meg nem fizetett pénzkövetelés után a bérlő időarányosan köteles éves 20 % késedelmi kamatot fizetni.

Felelősség a kerékpár sérülésének megtérítéséért:

Amennyiben a kerékpár sérült állapotban kerül visszahozatalra, attól függetlenül, hogy a káresemény ön-, vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége az ügyfelet terheli. A javítás kizárólag a …………………. szervizében történhet. Az ügyfél kérésére a bérbeadó a sérült kerékpárt szakvélemény, illetve összehasonlító kár árajánlat elkészítésének céljából 1 napra díjmentesen rendelkezésére bocsátja, e körben azonban egyedi biztosítékot kérhet a bérlőtől. A bérlő a javítás kalkulált költségét a visszaadáskor köteles a bérbeadónak megtéríteni, azonban e költség megtérítésére a bérbeadó 8 nap fizetési haladékot biztosíthat.
A kerékpáron található alkatrészek – munkadíjat nem tartalmazó - tételes árlistája:

Közös célunk a lopás elkerülése/biztonsági felhívások:

A bérbeadó a kerékpár harmadik fél által történő eltulajdonítását jelentősen megnehezítendő, az egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb ABUS Bordó típusú zárat biztosítja. Lopás esetén a teljes kárérték az ügyfelet terheli. Amennyiben az ügyfelet terhelő lopási kár nem kerül rendezésre, az feljelentést von maga után.
Mindig viselj sisakot!

A bérbeadó kerékpár kölcsönzése esetén, kérésre, a kölcsönzési időszakra ingyenesen biztosít kerékpáros sisakot, melyet a kerékpár visszaadásakor kell leadni. Amennyiben a sisak sérülten, vagy nem kerül vissza, akkor a bérlő köteles annak értékét (8000,-Ft) megtéríteni.

Egyéb feltételek:

A Corvin Hotel Gyula*** & Wellness Apartmanok Kerékpárkölcsönző a kerékpárokat műszakilag átvizsgált és működőképes állapotban adja át. Az esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, másnak okozott kárért felelősséget nem vállal. A bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a megadott személyes adatait – beleértve a leadott munkáltatói igazolásban foglalt adatok valódiságát is - a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló bérbeadói követelés megtérítéséig kezelje az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint. Jelen beleegyezés kiterjed egyben a bemutatott személyi okmányok adatainak rögzítésére, akár az okmány fénymásolása útján. A bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a bérlő által leadott személyi okmányt (jogosítvány, adókártya, diákigazolvány, forgalmi engedély, stb.) a kerékpár visszaszolgáltatásáig letétként megőrizze. Tudomásul veszi, hogy ezen okmányt a letétből a kerékpár visszaszolgáltatásáig nem kaphatja vissza. A Corvin Hotel Gyula*** & Wellness Apartmanok Kerékpárkölcsönző munkatársainak adatkezelési jogosultságára vonatkozó bejelentési kötelezettségének eleget tett.

Amennyiben a kölcsönző fél nem kíván okmányt letétbe helyezni, és nem járul hozzá annak fénymásolásához sem, akkor a bérbeadó az adott kerékpár kárértékét kérheti letétként. Ebben az esetben további biztosítéki kauciót nem kell letétbe helyezni. A letétből eredően a bérlő a kerékpár visszaszolgáltatásáig terjedő időre vonatkozóan a bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen, semmilyen igényt sem jogosult érvényesíteni, mivel a letét visszaadása kizárólag a bérlő mulasztásától függhet.

A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatban megfogalmazott kölcsönzési feltételekből, egyedi elbírálás, vagy szerződés alapján kedvezményt biztosítson.

vissza a főoldalra

Elérhetőségeink:

5700 Gyula, Jókai u. 9-11

+36 66 362 044 - +36 30 599 5058

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Super Invest Kft.

Forint számla. K&H Bank:
10402623-26212689-00000000

Forint számla Raiffeisen Bank:
12056008-00170602-00100003

Fizetési, lemondási feltételek

 

Családbarát ajánlat kisgyermekeseknek

34.900 Ft/2éj/2 felnőtt+2 tíz éven aluli gyermek


 
/* */